3000 કરોડના કૌભાંડીની આ ગ્લેમરસ પત્ની વાળ કપાવવા દુબઈ જતી, | The Gujju