નવજાત બાળકની ગર્ભનાળ (નાયડો) સાચવીને રાખવી જોઈએ.. જાણો તેના ફાયદા.. | The Gujju