ગુજરાતનાં આ આશ્રમમાં 24 કલાક અપાય છે પ્રસાદ, દેશ-દુનિયામાં ગુંજે છે બાપા સીતારામ નો નાદ | The Gujju