એક ભીખ માંગવાવાળા માજી એ મંદિરમાં લાખ્ખો રૂપિયાનું દાન કર્યું | The Gujju