નકલી પોલીસે યુવકના પૈસા અને મોબાઇલ લૂંટી લીધા. | The Gujju