મોરબીમાં આજે હાર્દિક પટેલ અને મોદી થશે આમને-સામને અને સાંજે રાજકોટમાં હાર્દિકની મહાસભા | The Gujju