સોશિયલ મીડિયામાં ફેલાઇ રહી છે 350ની નોટ, જાણો પૂરું સત્ય. | The Gujju