શિયાળાની ગુલાબી ઠંડીમાં શાકભાજી સસ્તા થતાં ગૃહિણીઓ ખુશ | The Gujju