સૌને પેટ પકડીને હસાવનાર તારક મહેતાનો આજે જન્મદિવસ છે, તો ચાલો હાસ્યનાં સમ્રાટ વિષે થોડું જાણીએ | The Gujju